Trang chủ » Xe du lịch » Cho thuê xe 16 chỗ
Cho thuê xe 16 chỗ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê ngày: 1.600.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng bạc
Giá thuê ngày: 1.600.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.600.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng bạc
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT